2Nadační fond v rámci grantových programů podpoří provozu nového pavilonu služby Domov se zvláštním režimem, který byl postaven v rámci areálu Domova u zámku ve Chvalkovicích na Hané. Provoz pavilonu bude zahájen v průběhu měsíce června 2014.

Fotogalerii nového pavilonu naleznete zde.