Za prvních 6 měsíců roku 2014 se nám podařilo již získat a rozdělit 460 000 CZK. Prostředky byly poskytnuty poskytovatelům dle grantových programů pro rok 2014.