Nezařazené

Výsledek činnosti za 1.pololetí 2015

Za prvních pololetí roku 2015 se nám podařilo získat 467 271 Kč z darů a 8 000 Kč v rámci veřejné sbírky. Prostředky jsou průběžně zasílány poskytovatelům sociálních služeb dle grantových programů pro rok 2015.

Zdravotní sestra jako luxus?

Přiložený článek přináší aktuální a zajímavý pohled na problematiku financování zdravotnických služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Článek najdete zde.

Veřejná sbírka zahájena

cropped-Sbírka-banner-FBDD.bmp.jpgOd března 2015 byla zahájena veřejná sbírka. Nadační fond Vita Activa rozdělí výtěžek sbírky mezi uživatele v tíživé finanční situaci pobývající v registrovaném soukromém domově nebo ve vypsaném grantovém programu. Tyto prostředky tak povedou ke zlepšení sociální péče a služeb.

Více o sbírce zde.

Výsledek činnosti za rok 2014

Jsme rádi, že naše plány se naplnily. V prvním roce činnosti našeho nadačního fondu se nám podařilo získat 661 000 CZK, ze kterých jsme více než 600 000 CZK rozdělili dle schválených grantových programů.

Všechny prostředky dárců tak jsou použity pouze na sociální oblast.

Vlastní provoz nadačního fondu zajišťovali 3 pracovníci, jejichž osobní náklady byly plně pokryty ze získaných dotací na provoz a nebyla na ně tedy použita ani jedna koruna z darů na sociální oblast.

Výsledek činnosti za první pololetí 2014

Za prvních 6 měsíců roku 2014 se nám podařilo již získat a rozdělit 460 000 CZK. Prostředky byly poskytnuty poskytovatelům dle grantových programů pro rok 2014.

Již brzy zahájíme veřejnou sbírku

V současné době připravujeme žádost o veřejnou sbírku, kterou schvaluje KRAJ, pro celou Českou republiku. Součástí sbírky bude i DMS, tedy možnost podpořit náš nadační fond prostřednictvím SMS. Sledujte naše stránky, kde se dozvíte další informace o průběhu.

Podpora provozu nového pavilonu v Chvalkovicích na Hané

2Nadační fond v rámci grantových programů podpoří provozu nového pavilonu služby Domov se zvláštním režimem, který byl postaven v rámci areálu Domova u zámku ve Chvalkovicích na Hané. Provoz pavilonu bude zahájen v průběhu měsíce června 2014.

Fotogalerii nového pavilonu naleznete zde.