Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je jedním z nejkrásnějších zadostiučinění tohoto života. Žádný člověk nemůže upřímně pomoci druhému, aniž by nepomohl i sám sobě.

Prostřednictvím pomoci Nadačnímu fondu můžete získat nové zkušenosti, kontakty a podíváte se na to, jak lidé v domovech žijí.

 

Potřebujeme pomoc s:

  • s organizací aktivit pro seniory v domovech

  • s drobných fundraisingem

  • s organizací akcí Nadačního fondu (příprava, pomoc při aktivitách)

  • s propagací a organizací veřejné sbírky

 

Nezáleží nám na věku, pohlaví ani zkušenostech, společně najdeme cestu jak využít nabízíme pomoci v jakémkoliv množství.