Veřejná sbírka

Sbírka - banner FB

O PROJEKTU

Výtěžek veřejné sbírky pomůže seniorům, kteří využívají sociálních služeb registrovaných soukromých domovů, vyřešit obtížnou finanční situaci při hrazení nákladů v rámci poskytování péče ze strany těchto zařízení.

Velký počet seniorů se v dnešní době nachází na hranici životního minima. Mnozí svoji situaci zvládají s pomocí rodiny, přátel nebo blízkých, jiní takové štěstí nemají a jsou nuceni zažádat o místo v některém státním domově pro seniory, kde se ale čeká v pořadníku i několik let. Nezbývá tedy, než využít služeb v registrovaném soukromém (tedy nestátním) zařízení. Kvalita služeb v soukromých registrovaných domovech musí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, splňovat stanovené standardy, přestože tyto domovy nejsou mnohdy státem finančně podporovány. Proto jsou úhrady  za sociální služby v těchto zařízeních vyšší, než u dotovaných státních domovů.

Nadační fond Vita Activa rozdělí výtěžek sbírky mezi uživatele v tíživé finanční situaci pobývající v registrovaném soukromém domově nebo ve vypsaném grantovém programu. Tyto prostředky tak povedou ke zlepšení sociální péče a služeb. 

 

CÍLE SBÍRKY

Do konce roku 2015 vybrat od dárců 500.000 CZK

Do konce roku 2017 vybrat od dárců 1.500.000 CZK

Vyšší cíl: Pomoc starým lidem v hmotné nouzi.

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna

3876464399/0800

 

INFORMACE PRO BUDOUCÍ DÁRCE

  • Minimální výše finančního daru je 100 CZK.

  • Prosíme dárce, aby posílali i emailovou adresu, jelikož po jeho zapsání na účet sbírky dárci dojde potvrzující a děkovný email.

  • Darovat můžete jako fyzická i právnická osoba.

  • Jste – li firma (nejen ze sociálního sektoru) můžete se sbírky účastnit v rámci firemního CSR – reference vám poskytneme.

  • Sbírka je konána na dobu neurčitou a přispívat je možné pouze zasláním finančního daru na účet, který je zřízen výhradně k tomuto účelu.

 

REGISTRACE SBÍRKY

Sbírka je k 20. únoru 2015 registrována na krajském úřadě JmK na dobu neurčitou.

 

Fyzická osoba zplnomocněná jednat ve věcech veřejné sbírky Vita Activa
Jan Herajt, Dis.
info@vitaactiva.cz

IMG_0780