Pomáhají s námi

Touto cestou bychom Vám rádi nabídli možnost stát se dlouhodobým partnerem našeho nadačního fondu.

Vaše podpora v podobě finančních či věcných darů bude využita k úhradě a zpříjemnění pobytu seniorů v zařízeních sociální péče. O využití Vašich darů budete samozřejmě pravidelně informováni.

Pro další informaci o konkrétní podobě podpory, prosím, kontaktujte paní Andreu Spoustovou, tel. 516 116 184, email info@vitaactiva.cz.

Dovolte mi, abychom vám předem poděkovali za to, že zvážíte rozhodnutí stát se partnery našeho nadačního fondu. Velice si vaší pomoci vážíme a jsme si vědomi toho, že jste lidmi s dobrým a upřímným srdcem, kteří mají zájem pomoci našim seniorům. Váš dar vám jistě přinese dobrý pocit a štěstí.