Naše poslání

SAM_2876

Nadační fond byl zřízen účelem získávání podpory a prostředků na rozvoj činnosti v oblasti:
 • Podpora sociálních služeb pro seniory a podpora projektů s tím souvisejících.
 • Organizace krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích programů a organizace vzdělávacích aktivit souvisejících s problematikou sociálních služeb pro seniory. Uvedené aktivity jsou uvažovány jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.
 • Organizace krátkodobých odborných konferencí a pracovních setkání vztahujících
  se k problematice sociálních služeb pro seniory.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti sociální péče o seniory.
 • Pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských akcí.
 • Pronájem nemovitostí.
 • Pořádání tombol, veřejných sbírek a reklamních akcí.
Nadační fond bude při své činnosti plnit tyto hlavní cíle:
 • Soustřeďovat nadační dary pro poskytování nadačních příspěvků a zabezpečení  činnosti nadačního fondu.
 • Propagovat účel nadačního fondu prostřednictvím všech dostupných sdělovacích prostředků, institucí a jednotlivců.
 • Pečovat o kvalitu obsahového zaměření činnosti nadačního fondu.
 • Vytvářet předpoklady pro úspěšnou činnost nadačního fondu.
 • Spolupracovat s dalšími právnickými a fyzickými subjekty souhlasícími s účelem zřízení a cíli nadačního fondu.
 • Iniciovat zabezpečování legislativních a organizačních předpokladů pro plnění účelu, za kterým byl zřízen.