Za prvních 3 měsíce roku 2015 se nám podařilo získat 199 000 CZK. Prostředky byly poskytnuty poskytovatelům sociálních služeb dle grantových programů pro rok 2015.