Jsme rádi, že naše plány se naplnily. V prvním roce činnosti našeho nadačního fondu se nám podařilo získat 661 000 CZK, ze kterých jsme více než 600 000 CZK rozdělili dle schválených grantových programů.

Všechny prostředky dárců tak jsou použity pouze na sociální oblast.

Vlastní provoz nadačního fondu zajišťovali 3 pracovníci, jejichž osobní náklady byly plně pokryty ze získaných dotací na provoz a nebyla na ně tedy použita ani jedna koruna z darů na sociální oblast.