Za prvních 9 měsíců roku 2014 se nám podařilo již získat 640 000 CZK. Prostředky byly poskytnuty poskytovatelům dle grantových programů pro rok 2014.