Přiložený článek přináší aktuální a zajímavý pohled na problematiku financování zdravotnických služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Článek najdete zde.