Vážení čtenáři,

 

Logo nejmenší

nadační fond VIta Activa byl založen v roce 2014 za účelem získávání prostředků na podporu pobytových sociálních služeb pro seniory a podporu projektů s tím souvisejících.

Usilujeme především o to, aby seniorům, kteří musí žít v pobytovém zařízení byla nabízena kvalitní a dostupná péče. Protože rozsah nabídky ze strany státu a obcí není dostatečný, jsme rádi, že i řada nestátních neziskových organizací poskytuje tento typ sociální služby. Žel systém financování a dotací z veřejných prostředků není spravedlivý a převážně jsou postiženi poskytovatelé z řad neziskových organizací.

Jsme přesvědčeni o tom, že každý klient pobytového zařízení má právo na kvalitní a dostupné služby. Budeme proto podporovat ty vybrané nestátní zřizovatele, jejichž služby jsou na potřebné úrovni a v potřebné kvalitě a to i přes to, že nedostali přiměřenou podporu z veřejných prostředků.

Budeme také podporovat jednotlivé seniory, jejichž výše příjmu, rodinné poměry a další okolnosti vedly k tomu, že nejsou schopni hradit plnou cenu za pobyt v zařízení sociálních služeb. Mnozí poskytovatelé těmto seniorům službu poskytují i za tu cenu, že prostředky na pobyt musí zajistit z jiných zdrojů.

Andrea Spoustová, předsedkyně správní rady